Šriftas:
A
A
A
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti
X
X

Vadovaudamiesi Elektroninių ryšių įstatymu, prašome Jūsų sutikimo išsaugoti naršyklėje slapukus (angl. „cookies“), kurie naudojami renkant statistinę informaciją apie puslapio lankomumą ir leidžia mums tobulinti svetainę. Jeigu sutinkate, kad Jūsų naršyklėje būtų išsaugoti šie slapukai, prašome spausti mygtuką „Sutinku“. Informacija apie sutikimą ar nesutikimą bus išsaugota atskirame, tam skirtame slapuke, kuris bus saugomas 1 metus. Jeigu nepasirinksite nei vieno varianto, šis pranešimas bus rodomas kiekvieną kartą lankantis mūsų puslapyje.

Detalesnę informaciją apie šiame puslapyje naudojamus slapukus bei galimybę atsisakyti slapukų galite rasti paspaudę nuorodą Informacija apie slapukus (kuri visada bus rodoma puslapio apačioje).

Loading...

Renginiai

Ankstesnis mėnuo Kitas mėnuo
Balandžis2020
PrAnTrKePeŠeSe
30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01 02 03

DUK vykdytojams 2007-2013

Užduoti klausimą

Klausimų filtravimas:
 • 1. Projekto vykdytojas patyrė išlaidas ataskaitiniu laikotarpiu, bet jas apmokėjo po ataskaitinio laikotarpio. Kuo vadovaudamiesi tokios galima teigti kad šios išlaidos nėra tinkamos deklaruoti?
 • 2. Ar pasirašyta sutartis ,tarkim ,26 valandom per savaitę ,gali antrais darbo metais pasikeisti iki 36 val per savaitę .Jei taip ,tai ,ar turi didėti užmokestis ,ar lieka tas pats ,kuris buvo mokamas ,dirbant 26 val per savaitę .Ačiū.
 • 3. Ar netiesioginės projekto išlaidos turi būti būtinai apskaitomos specialiai projektui skirtose buhalterinės apskaitos sąskaitose? Ar pakanka jas apskaityti bendroje projekto vykdytojo apskaitoje? Pvz.: projekto vykdytojas 1 kabinetą iš 20 paskiria projekto administravimo veiklai, ir gaudamas sąskaitas už šildymą laiko, kad 1/20 sąskaitos suma [visi kabinetai vienodo dydžio] yra projekto netiesioginės išlaidos, ty pvz sąskaita 2000 Lt, tai 100 lt teks projektui. Ar 100 Lt turi būti apskaitytas projekto sąskaitose, ar užtenka to, kad projekto vykdytojas apskaito 2000 Lt bei turi patvirtinęs tvarką išlaidų priskyrimui projektui?Kaip detaliai projekto vykdytojas turi būti pasitvirtinęs tvarkas netiesioginių išlaidų priskyrimui projektui? Ypač kalbant apie šildymo, telefono, kanceliarines išlaidas.
 • 4. Laba diena. Norėjau jūsų pasiteirauti, pasirašėme paramos skyrimo sutartį. Planuojame viešąjį pirkimą paslaugoms pirkti. Esame PO. Ar privalome su jumis parengti ir derinti dar papildomai pirkimų planą, kurio pildymo instrukcijas, radome jūsų svetainėje. Jei reikia, tai kur galėtumeme apie plano derinimo procedūras pasiskaityti. Dėkojame.
 • 5. Ar seifo nuomos išlaidos komandiruotės metu yra pripažįstamos tinkamomis?
 • 6. Kas reglamentuoja projektų buhalterinę apskaitą? Kokias ataskaitas būtina pateikti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ESF agentūrai?
 • 7. Ar pažymoje dėl darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo reikia išvardinti visus iš eiles darbuotojus, ar reiktų juos atskirti pagal padalinius: administracijos darbuotojai, projekto tiesioginės veiklos darbuotojai ir pan?
 • 8. Ar registruoto bagažo išlaidos yra pripažįstamos tinkamomis nebiudžetinės įstaigos projekto dalyviams?
 • 9. ESF patikra: norėjau paklausti, 1) ar yra kokiame nors dokumente apibrėžta, kas ir kaip yra tikrinama patikros metu? 2) Kokiomis dokumentų archyvavimo taisyklėmis reikia vadovautis, saugojant dokumentus? 3) Ar patikros metu yra tikrinama informacija, pažymėta projekto dalyvių apklausos anketose? Ar yra prašoma pateikti dokumentus, įrodančius dalyvio priklausymą nurodytoms tikslinėms grupėms?
 • 10. ESF patikra: norėjau pasiteirauti, ar projekto vykdytojai yra iš anksto informuojami, kokie dokumentai bus tikrinami planinės patikros metu? Ar yra koks dokumentas, kuriame būtų plačiau aprašyta planinės patikros procedūra.
 • 11. Laba diena. Kokį procentą mažos vertės viešųjų pirkimų dokumentų patikrinusi, Agentūra informuoja projekto vykdytoją, kad daugiau mažos vertės viešųjų pirkimų dokumentų nebeteiktų ir jie bus tikrinami patikros metu arba Agentūrai paprašius? Taip pat - ar šis procentas taikomas kiekvienam projekto partneriui atskirai, ar visam projektui? T.y. ar tikrinamas tam tikras procentas mažos vertės pirkimų kiekvieno partnerio, ar bendrai viso projekto?
 • 12. Ar bus laikoma pateisinančia priežastimi ir dėl to nemažinamas finansavimas, jeigu darbuotojas mokymuose, organizuojamuose pagal projektą, nedalyvavo dėl to, kad tuo metu buvo kasmetinėse atostogose?
 • 13. priemonė VP1-4.2-VRM-04-R, paraiška įvertinta teigiamai, projekto biudžete numatytos netiesioginės išlaidos projektą administruosianties asmenims (ne vykdantiems veiklas, bet administruosiantiems asmenims). Projekto vykdytojas - Savivaldybės administracija. Projektą administruos tos pačios savivaldybės 3 darbuotojai (savivaldybės), kurie 2 yra valstybės tarnautojai ir 1 dirbantis pagal darbo sutartį. Klausimai: 1. prašome nurodyti jų įdarbinimo būdus (galimybės įdarbinti projekto administravimui). 2. ar galioja Priemonės finansavimo sąlygų aprašo 23' punktas dėl Vyriausybės nutarimo Nr. 511 taikymo, jeigu jie priimami ne projektui įgyvendinti , bet administruoti (netiesioginės išlaidos). 3. Kokius dokumentus reikės pateikti , kartu su MP, kad netiesioginės išlaidos būtų pripažintos tinkamomis.
 • 14. Ar į priemonės „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“ įgyvendinimo stebėsenos rodiklį „Pagal darbo sutartis įdarbinti mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus) viešajame sektoriuje“ gali būti įskaičiuojami III studijų pakopos studentai (doktorantai)?
 • 15. ar sutaupius lesas (del viesuju pirkimu - pasiulytos mazesnes paslaugu kainos), nes visos suplanuotos veiklos baigiamos igyvendinti, iskyrus viena (iki projekto pab.lieka maziau nei metai), norint itraukti nauja veikla pirmiausia reikia derinti su Svietimo ir mokslo ministerija ir tada derinimui teikti Agenturai? ar prasyma del sutarties keitimo teikti galima iskart Agenturai?
 • 16. 2011-04-01. Ar perkant tos pačios rūšies įvairias prekes (pvz. maisto prekės, kanceliarinės prekės ir pan.) būtina nurodyti jų sąrašą ir kiekius?
 • 17. Dėl dokumentų saugojimo. Ką reiškia frazė "3 (trejus) metus nuo veiksmų programos, pagal kurią įgyvendintas projektas, užbaigimo". Vykdome projektus pagal Žmogišjųjų išteklių plėtros veiksmų programą (2007-2013 m.). Tai kelinti metai gaunasi, kada galima perduoti dokumentus naikinti?
 • 18. 2011-01-19. Viešieji pirkimai. Ar galimi apribojimai VPĮ 13 ir 91 straipsnių taikymui, kilus pagrįstų abejonių dėl VPĮ 3 straipsnyje nurodytų pagrindinių viešųjų pirkimų principų pažeidimo (pvz., jei yra iš anksto žinoma, kad norimas įsigyti paslaugas gali suteikti tik vienintelė neįgaliųjų socialinė įmonė, pirkimo kaina yra sąlyginai didelė ir pan.)?
 • 19. 2011-01-19. Viešieji pirkimai. Kokiai kategorijai priskirti Kompiuterių vartotojų supažindinimo ir mokymo paslaugas (80533000-9), Mokymo dirbti kompiuteriu paslaugas(80533100-0), Kompiuterių kursus (80533200-1)?
 • 20. Priemonė VP1-4.1-VRM-03-V: Kaip pildyti 12 priedą, jei projekto vykdymo metu mokomi projekto dalyviai nuvežami ir parvežami į mokymų vietą projekto vykdytojo autobusu? Ar šiame priede reikia išvardinti visų dalyvių pavardes? Ar užtenka 1 stulpelyje bendrai nurodyti pvz.: '2010-12-07-08 mokymo dalyviai (20 asmenų)' ir deklaruoti kuro išlaidas?
 • 21. Deklaruojant dalyvių kelionių ir apgyvendinimo išlaidas turi būti pateikti šie dokumentai: Keliaujant visuomeniniu transportu - įsakymas dėl komandiruotės ir kelionės išlaidų apmokėjimo, kelionės bilietai, įsėdimo bilieto šaknelė (skrendant lėktuvu), sąskaitos faktūros, apmokėjimo dokumentai. Dienpinigiai ir nakvynės išlaidos - įsakymas dėl komandiruotės projekto tikslais, avansinė apyskaita (jei pildoma), sąskaitos faktūros, apmokėjimo dokumentai. Kokiame teises katu dokumente yra aprasyti sie dokumentai?Koks teises katas nurodo apie islaidas komandiruotes kad turi buti "saknele"?
 • 22. Projektą administruojančio personalo darbuotojas, tarkim Petras dirba 0,4 etato prie projekto ir 0,6 etato atlieka kitas nuolatines pareigas organizacijoje. Projekto metu organizuojami mokymai, kurie Petrui kaip organizacijos darbuotojui [0,6 etato], priklauso klausytis pagal jo darbo specifiką. Mokymai vyksta 8 val/dieną. Ar gali organizacija siųsti Petrą [0,6 etato] į šiuos mokymus? Ar galima Petro 0,4 etato darbo užmokestį deklaruoti kaip projekto dalyvio darbo užmokestį?
 • 23. Remiantis projektų, finansuojamų iš Europos socialinio fondo, išlaidų pagrindimo dokumentų teikimo su mokėjimo prašymais tvarkos aprašu (Nr. 2009-0212, 2009.12.17) pagal 2 ir 3 punktus projekto vykdytojai gali Agentūrai teikti ne visus išlaidų pagrindimo dokumentus (pagal 1 lentelę). Jei projekto vykdytojas pildo Agentūros rekomenduojamas suvestines pagal 1.1 ir 1.2 biudžeto eilutes, ar būtina su kiekvienu mokėjimo prašymu teikti visus išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijas?
 • 24. Priemonė VP1-1.1-SADM-06-K. Ar galima pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ mokymo paslaugas pirkti iš profesinio mokymo sistemos įstaigų, jie jos neturi atskiros licencijos vykdyti formalųjį profesinį mokymą, tačiau šios įstaigos turi ŠMM akreditacijos pažymėjimus ar tiesiog vykdo profesinį mokymą pagal profesinio rengimo programas? Ar galima pirkti paslaugas iš valstybinių švietimo įstaigų?
 • 25. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 13 d.įsakymu Nr. 1V-58 patvirtintame finansavimo sąlygų apreše 23.1.2. projekto dalyvių išlaidos 23.1.2.2. dalyvių kelionės, komandiruotės ir dalyvavimas renginiuose ar šios išlaidos yra tinkamos kaip projekto vykdytojo nuosavo įnašo dalis?
 • 26. Kiek mokėjimo prašymų galima teikti vienu metu?
 • 27. Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatyta, kad produkto rodiklis „studentai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal formaliojo ugdymo programas, skaičius“ yra 100 studentų. Faktiškai buvo apmokytas didesnis studentų skaičius. Nuo kurio asmenų skaičiaus (numatyto sutartyje ar faktiškai apmokytų asmenų) skaičiuojama privaloma pasiekti minimali rezultato rodiklio skaitinė reikšmė?
 • 28. 2010-08-03 Viešieji pirkimai. Ar vykdant supaprastintus ar mažos vertės pirkimus, privaloma nustatyti reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai?
 • 29. 2010-07-22 Viešieji pirkimai. Ar perkančioji organizacija Supaprastintų pirkimų taisyklėse gali nusimatyti atvejus, kai perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ir (ar) pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos perkamos apklausiant tik vieną tiekėją?
 • 30. 2010-07-09 Viešieji pirkimai. Kokie dažniausiai nustatomi neatitikimai rengiant pirkimo objekto techninę specifikaciją?
 • 31. 2010-07-09 Viešieji pirkimai. Kokie dažniausiai nustatomi neatitikimai rengiant pirkimų dokumentus ir nustatant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus?
 • 32. 2010-06-22 Viešieji pirkimai. Kokia suma gali būti sumokėta tiekėjui, kai yra atliktas viešasis pirkimas ir sudaryta autorinė sutartis?
 • 33. 2010-01-15 Viešieji pirkimai. Ar galima netaikyti Viešųjų pirkimų įstatymo, kai išlaidas komandiruočių metu patiria (sumoka) pats perkančiosios organizacijos darbuotojas?
 • 34. Prie kokių ataskaitų reikės pateikti informaciją apie dalyvius: prie mokėjimo prašymo ar kartu su tarpine ataskaita?
 • 35. 2009-08-10 Viešieji pirkimai. Kokia tvarka turi būti apskaičiuojama, ar juridinio asmens veikla daugiau negu 50 procentų finansuojama iš biudžeto: 1.1. Nuo kurio momento juridinis asmuo turėtų būti laikomas perkančiąja organizacija (nuo momento kai pasirašė sutartį dėl lėšų gavimo; nuo faktinio lėšų išmokėjimo; nuo naujų kalendorinių metų ar kt.)? 1.2. Kokiam laikotarpiui juridinis asmuo turėtų nustatyti savo perkančiosios organizacijos statusą, jeigu pavyzdžiui, projekto įgyvendinimo trukmė yra 3 metai (visam projekto įgyvendinimo laikotarpiui; perskaičiuoti kiekvienais metais)? 1.3. Ar gali statusas keistis projekto įgyvendinimo metu (pavyzdžiui, projekto įgyvendinimo trukmė yra 3 metai)? Jeigu taip, kokia turėtų būti pirkimų vykdymo tvarka, jeigu projekto įgyvendinimo metu keičiasi juridinio asmens statusas?
 • 36. Ar darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį, gali projekte dirbti šeštadienį (jei to reikalauja projekto veiklos), neviršydamas 40 val. per savaitę?
 • 37. 2009-08-10 Viešieji pirkimai. Ar struktūrinės paramos lėšos projekto vykdytojui skiriamos laimėjus konkursą bei sudarius finansavimo ir administravimo sutartį, ir tokios sutarties pagrindu išmokėtos projekto vykdytojui gali būti vertintinos kaip atlyginimas už sutartinių įsipareigojimų vykdymą, o ne kaip veiklos finansavimas VPĮ 4 str. 2 d. 1 p. prasme?
 • 38. Kokius dokumentus reikia teikti, jei yra deklaruojamas dalyvių darbo užmokestis, kelionės bei apgyvendinimo išlaidos?
 • 39. 2009-08-10 Viešieji pirkimai. Kokie kriterijai (ar jų visuma) leidžia nustatyti, kad juridinio asmens veikla skirta specialiai viešiesiems interesams, kurie yra nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio, tenkinti?
 • 40. Projekto vykdytojai priimti dirbti pagal papildomas darbo sutartis(kaip valandininkai). Ar pasibaigus projektui ir nutraukiant sutartis privalome suteikti atostagas arba paskaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas? Jei taip ar tokios patirtos išlaidos gali būti pripažintos kaip tinkamos projekto išlaidos?
 • 41. 2009-07-31 Viešieji pirkimai. Kokiais atvejais galima taikyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 str. 2 d. 7 p. nustatytą išimtį, t.y. kokiais kriterijais vadovaujantis tam tikros paslaugos gali būti priskiriamos mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugoms?
 • 42. Gal galima sužinoti kelių projektų finanasininku galima dirbti vienu metu?
 • 43. Tinkamos išlaidos yra realiai patirtos ir apmokėtos projekto vykdymo laikotarpiu. Projekto auditas yra privalomas. Tačiau auditas negali būti atliekamas kol projektas nepasibaigęs. Kaip elgtis šiuo atveju? Išrašyti sąskaitą ir apmokėti projekto pabaigoje, o paslauga bus atlikta po projekto.
 • 44. Ar projekto vykdytojas gali teikti mokėjimo prašymus Įgyvendinančiai institucijai kas mėnesį?
 • 45. Kokie yra išlaidas pateisinantys ir jų apmokėjimą įrodantys dokumentai?
 • 46. Kokiais dokumentais reikia pagrįsti komunalines bei telefonų išlaidas, jei telefono linija, patalpos naudojamos ne tik projekto reikmėms?
 • 47. Ar turi būti viešinama informacija pasibaigus projektui? Kiek laiko?

Užduoti klausimą

* privalomi laukai